TERMENI ȘI CONDIȚII WEBSITE ENVOGUERESIDENCE.RO

 

 1. Politica WEBSITE ENVOGUERESIDENCE.RO

Serviciile oferite de website-ul envogueresidence.ro pot fi utilizate de orice persoană („Utilizatorul”), în cazul în care termenii de serviciu sunt respectați.

Ar trebui să citești cu atenție acești termeni și condiții (denumiți în continuare „Termeni”) înainte de a utiliza acest site web și serviciile sale.

Utilizarea website-ului envogueresidence.ro indică faptul că accepți acești termeni, în caz contrar, nu utiliza website-ul.

 1. Proprietatea asupra website-ului envogueresidence.ro

La acest moment, website-ul envogueresidence.ro este deținut de către ENVOGUE RESIDENCE EST SRL (denumit în continuare Titularul), cu sediul social în str. Nicolae Filimon nr. 28, bl.18,  sc.1, et.3, ap.20 sector 6, București, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/6303/04.05.2017, CUI 37500218.

 1. Structura pe scurt a website-ului envogueresidence.ro

Website-ul envogueresidence.ro este un website de prezentare a activității societății Envogue Residence Est SRL, privind construirea și vânzarea de imobile în cartierul Militari, amplasat în sectorul 6 al mun. București.

Prin completarea formularelor puse la dispoziție vizitatorulor, persoanele interesate pot adresa solicitări și informatii suplimentare cu privire la serviciile oferite de titular, pot formula sugestii sau reclamații.

 1. Drepturi de proprietate intelectuală asupra website-ului envogueresidence.ro

Titularul deține toate drepturile de proprietate intelectuală, astfel cum sunt protejate de legislația română în vigoare privind:

 • Denumirile website-ului și paginilor;
 • logo-ul;
 • slogan;
 • simbolurile;
 • imagini marcate în mod corespunzător ca atare, cu excepția celor preluate din baze de fotografii publice;
 • textele și materialele text publicate pe website;
 • articole și prezentări publicate pe website sau în platforma dedicată;
 • design website, formulare, platformă;
 • baze de date;
 • orice alte alte drepturi de proprietate intelectuală.

În calitate de utilizator al website-ului nu vei avea niciun drept și nicio pretenţie cu privire la acestea.

Este interzisă orice utilizare sau publicare sub orice formă a conținutului website-ului envogueresidence.ro în alte scopuri decât cele permise expres de prezentul document sau de legislația în vigoare și indiferent de forma pe care o îmbracă acestea.

Cererile de utilizare/publicare a conținutului în alte scopuri decât cele permise expres de prezentul document pot fi trimise la adresa de e-mail [email protected].

Utilizatorii pot folosi conținutul website-ului envogueresidence.ro doar pentru uzul personal și niciuna dintre acțiunile descrise mai jos nu sunt permise în lipsa obținerii acordului prealabil scris al Titularului:

 1. Îndepărtarea sau alterarea conținutului sau a însemnelor care identifică dreptul de autor al titularului asupra conținutului;
 2. Modificarea, publicarea, transmiterea, retransmiterea în orice mod sau formă, precum și participarea la transferul, vânzarea ori distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea conținutului, total sau parțial, din website;
 3. Reproducerea sau stocarea conținutului, precum și trimiterea acestui conținut către orice alt website, server sau orice alt mijloc de stocare a informației, dacă scopul acestei activități este unul comercial.

Orice acțiune sau încercare de natură să încalce prevederile de mai sus vor legitima Titularul să adreseze instanțelor de judecată legal competente pentru sancționarea unei asemenea fapte.

 1. Publicitatea pe website-ul envogueresidence.ro

Anumite părți ale conținutului publicat pe website-ul envogueresidence.ro pot să fie furnizate de terțe persoane cu care website-ul are relații contractuale în acest sens.

De asemenea, în interiorul conținutului website-ului envogueresidence.ro pot fi incluse secțiuni publicitare în care se vor afișa mesaje publicitare ale unor terțe persoane. Website-ul nu este responsabil în nicio măsură asupra conținutului furnizat de terțe persoane, indiferent că acesta este publicitar sau nu. De asemenea, website-ul nu este responsabil de conținutul paginilor externe la care se face trimitere din interiorul său.

Nu suntem răspunzători pentru niciun prejudiciu sau daune legate de utilizarea de resurse, conținut sau orice alte elemente în legătură cu orice site-uri terțe. Te rugăm să examinezi cu atenție politicile și practicile terților. Nu vom răspunde cu privire la reclamațiile, pretențiile, preocupările sau întrebările referitoare la serviciile sau produsele terților.

 1. Utilizarea și preluarea datelor cu caracter personal ale persoanelor fizice

Colectăm doar cantitatea de date cu caracter personal necesare pentru activitatea desfășurată.

Prin utilizarea website-ului envogueresidence.ro, în calitate de Utilizator înțelegi că poți transmite date cu caracter personal. Aceste date urmează să facă obiectul prelucrării în conformitate cu şi pentru scopurile prevăzute în Politica de Confidențialitate și Politica de cookie, documente care completează aceşti Termeni.

 1. Securitatea website-ului envogueresidence.ro

Toate serviciile oferite de website-ul envogueresidence.ro sunt stocate la furnizori de servicii atent selecționați ce oferă gradul necesar de securitate.

De asemenea au fost identificate măsurile necesare de protecție împotriva virușilor, spam-ului, toate conexiunile fiind asigurate prin HTTPS.

 1. Garanții în legătură cu website-ul envogueresidence.ro

Website-ul envogueresidence.ro pot conține anumite informații istorice. Informațiile istorice, în mod necesar, nu sunt curente și sunt prevăzute doar pentru referință/model.

Ne rezervăm dreptul de a modifica conținutul website-ului în orice moment, dar nu avem obligația de a actualiza orice informații de pe site-ul nostru. Ești de acord că este responsabilitatea ta să monitorizezi modificările website-ului nostru.

Nu garantăm, nu declarăm sau garantăm că utilizarea serviciilor noastre de încercare va fi neîntreruptă, oportună, sigură sau fără erori.

Ești acord că, din când în când, putem elimina anumite secțiuni menționate pe site pentru perioade nedeterminate de timp, modificările putând apărea în orice moment, fără a fi înștiințat.

 1. Sugestii și reclamații cu privire la pe website-ul envogueresidence.ro

Reclamațiile sau orice fel de sesizări ori sugestii referitoare la modalitatea de accesare a website-ului envogueresidence.ro sunt luate în considerare numai în baza unei adrese scrise din partea vizitatorilor, transmisă în format electronic, completând formularul pus la dispoziție pe website sau trimise către adresa [email protected].

O reclamație depusă în mod corespunzător cuprinde datele de identificare ale persoanei (prenume și nume), precum și o descriere a problemei ce face obiectul reclamației. Totodată, reclamația va trebui să cuprindă cel puțin două dintre următoarele date de contact: adresa, număr de telefon, număr de fax și adresa de e-mail.

Dupa primirea formularului, Titularul va lua imediat măsurile necesare pentru soluționarea problemei sesizate și, se angajează ca, în termen de maxim 10 de zile de la data primirii acesteia, să trimită un răspuns scris prin una dintre modalitățile de comunicare furnizate conform prevederilor de mai sus. Acest termen poate fi prelungit cu până la maximum 30 de zile de la primirea cererii, în cazul în care sunt multiple cereri care ne sunt supuse atenției.

 1. Legea aplicabilă și soluționarea disputelor

Prezentul Contract este supus legii române.

Titularul și Utilizatorul vor încerca să rezolve pe cale amiabilă orice dispute sau neînțelegeri ar putea să apară. În măsura în care soluționarea amiabilă nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente conform legii.

Detalii privind metodele alternative de soluționare a disputelor sunt disponibile la următorul link: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=RO

Acest Acord a fost publicat pe website în data de 02 septembrie 2020.